Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych.

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

(ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) – procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych. Proces pozycjonowania jest elementem szeroko pojętego marketingu internetowego. Pozycjonowanie opiera się na ciągłym poznawaniu mechanizmów rządzących wyszukiwarkami. Dostosowywaniu kodów serwisów internetowych do aktualnych algorytmów wyszukiwarek w celu poprawienia pozycji danego serwisu na liście wynikowej.

W polskiej nomenklaturze branżowej dominuje rozróżnienie między pozycjonowaniem (ang. off-page) a optymalizacją stron (ang. on-page). Choć często wyrażenia te mogą być używane zamiennie. Pierwszy z terminów odnosi się do działań prowadzonych poza docelową witryną (np. Link building). Optymalizacja w takim kontekście oznacza działania prowadzone bezpośrednio na stronie internetowej (wpływające na jej budowę, treść i strukturę).

Szczególną rolę w procesie pozycjonowania stron odgrywają media społecznościowe takie jak Google+, Facebook, Twitter, które są zintegrowane zazwyczaj z daną stroną internetową.

Optymalizacja

Optymalizację strony podzielić można na działania związane z modyfikacją treści na witrynie (pod kątem fraz, na które zamierza się prowadzić kampanię) oraz zmianami w kodzie strony, niemającymi bezpośredniego wpływu na wygląd serwisu.

Treść

W skład optymalizacji treści wchodzi m.in.:

 • dopasowanie treści w tagu tytułowym,
 • umieszczenie lub rozmieszczenie słów kluczowych w istniejących tekstach lub tworzenie nowych (SEO copywriting),
 • dobór adekwatnych nagłówków,
 • odpowiednie zaaranżowanie treści menu i innych elementów, wchodzących w skład linkowania wewnętrznego serwisu,
 • ustawienie tekstu alternatywnego dla elementów graficznych oraz innych obiektów (np. Flash).

Dawniej działania te ograniczały się do zmiany treści tagów meta Keywords i Description, których obecność na stronie dla większości współczesnych wyszukiwarek ma znaczenie marginalne.

Kod i struktura

Działania w dużej mierze niewidoczne dla przeciętnego użytkownika strony, mające jednak wpływ na jej indeksowanie i klasyfikacje w wyszukiwarkach to np.:

 • dostosowanie strony do standardów W3C,
 • oddzielenia warstwy logicznej struktury dokumentu od warstwy jego prezentacji (np. poprzez zastosowanie CSS),
 • poprawa czasu ładowania strony,
 • rozwiązanie problemu powielonej treści, np. poprzez wskazanie wersji preferowanej za pomocą konwertowania kanonicznego z poziomu kodu HTML lub nagłówku HTTP dokumentu w przypadku zawartości błędnie powielonej wykonując przekierowanie 301, czyli przekierowanie na stałe pod inny URL,
 • zastosowanie przyjaznych adresów, np. przy użyciu mod_rewrite,
 • umożliwienie głębokiego linkowania w przypadku animacji Flash oraz zapewnienie alternatywnej wersji dla przeglądarek bez wsparcia dla wspomnianej technologii (w tym robotów wyszukiwarek internetowych)
 • instalacja kodów Google Analytics oraz Search Console.
Search engine friend.

SEF to pojęcie odnoszące się do jasnego i czytelnego formułowania adresów stron internetowych. SEF ma na celu eliminację niezrozumiałego kodu z odnośników stron przy jednoczesnym przekazaniu wartościowych informacji (np. słowa kluczowe). Oraz ułatwienia odwiedzającemu poruszanie się po stronie i odszukanie interesujących wiadomości. SEF ma również pozytywne przełożenie na tzw. optymalizację stron pod kątem wyszukiwarek.

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

Przykład:

 • przed optymalizacją:
  http://przyklad.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1:wiadomosci&catid=1:boeing-737-szczesliwie-wyladowal-na-oceanie-spokojnym&Itemid=32
 • po zastosowaniu SEF:
  http://przyklad.pl/wiadomosci/zagranica/1-boeing-737-szczesliwie-wyladowal-na-oceanie-spokojnym

Jak wynika z powyższego przykładu zaletą SEF jest obok większej przejrzystości, często także krótszy adres internetowy.

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie jest prowadzonym często równocześnie z optymalizacją strony procesem pozyskiwania odnośników z serwisów zewnętrznych, które są jednym z czynników wpływających na pozycje w wynikach wyszukiwania.

Tak w skrócie pozycjonowanie stron internetowych opisuje Wikipedia

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat pozycjonowanie swojej strony,
zapraszamy do kontaktu .

wawerski.pl