Instagram jako medium reklamowe

Instagram jako medium reklamowe.

Dzisiaj promocja firmy głównie opiera się na mediach społecznościowych. Instagram jako medium reklamowe, narzędzie promocji marki, to bardzo dobra platforma dla wielu branż, szukających tanich rozwiązań w Internecie. Kilka trafnych uwag, które poniżej cytuję, znalazłem w artykule: Instagram jako narzędzie promocji marki w Internecie. Instagram cieszy się coraz większą popularnością i jest także narzędziem promocji marki […]